Права, обов’язки користувачів

Користувач має право:

1. Безкоштовно користуватися бібліотечно-інформаційними послугами.

2. Одержувати повну інформацію про склад фонду бібліотеки та порядок доступу до нього.

3. Отримувати у тимчасове користування необхідні документи (на різних носіях інформації) з фонду бібліотеки.

4. Отримувати вільний доступ до мережі Інтернет, шукати за допомогою бібліотекаря необхідну інформацію, переглядати сайти, копіювати інформацію на інші носії або роздруковувати її.

5. Отримувати бібліотечно-бібліографічні знання, навички та вміння самостійного користування бібліотекою (інформацією).

6. Брати участь у заходах, що їх проводить бібліотека.

7. Надавати практичну допомогу бібліотеці.

8. Вимагати дотримання конфіденційності щодо даних про нього та переліку документів, якими він користується.

9. Подавати адміністрації школи