Єдині вимоги до учнів ЗНВК № 67 | Запорiзький навчально-виховний комплекс №67

Єдині вимоги до учнів ЗНВК № 67

І. Права учнів ЗНВК № 67

І.1 відповідно до п.1 ст.51 закону України «Про освіту» учні мають гарантоване державою право на:

І.1.1 навчання для здобуття певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів;

І.1.2 вибір навчального закладу, форми навчання, освітньо-професійних та індивідуальних програм, позакласних занять;

І.1.3 отримання направлення на навчання, стажування до інших навчальних закладів, у тому числі за кордоном;

І.1.4 користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою ЗНВК № 67;

І.1.5 доступ до інформації в усіх галузях знань;

І.1.6 участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

І.1.7 особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, тощо;

І.1.8 участь в об’єднаннях громадян;

І.1.9 безпечні й нешкідливі умови навчання та праці;

І.1.10 трудову діяльність у встановленому порядку в позаурочний час;

І.1.11 захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства від дій педагогів, інших працівників, які порушують права або принижують честь і гідність.

 

І.2 відповідно до п.3 ст.52 закону України «Про освіту», положення про навчальний заклад та статуту ЗНВК № 67  учні мають право на:

І.2.1 брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

І.2.2 брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);

І.2.3 брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

І.2.4 на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

І.2.5 на відпочинок під час перерв, у вихідні, святкові та канікулярні дні.

 

ІІ. Обов’язки учнів ЗНВК № 67

ІІ.1 відповідно до п.1 ст.51 закону України «Про освіту» обов’язками учнів є::

ІІ.1.1 додержання чинного законодавства України, моральних, етичних норм;

ІІ.1.2 систематичне та глибоке оволодіння знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищення загального культурного рівня;

ІІ.1.3 виконання статуту, правил внутрішнього розпорядку комплексу, правил поведінки учнів ЗНВК № 67.

 

ІІІ. Правила поведінки учнів ЗНВК № 67

ІІІ.1 Загальні правила поведінки учнів

ІІІ.1.1  правила поведінки учнів базуються на законах України, постановах Міністерства освіти та науки України та органів місцевого самоврядування, Статуті комплексу;

ІІІ.1.2 ці Правила розповсюджуються на всіх учнів комплексу і є обов’язковими для виконання на всій території комплексу, а також під час усіх заходів, що проводяться комплексом.

ІІІ.1.2 учні зобов’язані систематично і старанно оволодівати знаннями, практичними навичками, підвищувати свій загальнокультурний рівень;

ІІІ.1.3 учні зобов’язані бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна та майна комплексу, надавати посильну допомогу в його ремонті, дотримуватись чистоти і порядку на території комплексу;

ІІІ.1.4 учні повинні дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд;

ІІІ.1.5 учні комплексу обов’язково приносять необхідні навчальні приладдя, інструменти, книги, зошити, щоденник. Приходять до школи з підготовленими домашніми завданнями з предметів згідно з розкладом уроків;

ІІІ.1.6  учні зобов’язані приходити в комплекс не пізніше ніж за 15 хвилин до початку занять в шкільній формі. При вході у комплекс дотримуватись правил ввічливості, залишати верхній одяг в гардеробі, прямувати до місця проведення уроку;

ІІІ.1.7. заняття у школі проводяться за кабінетною системою. За кожним учнем у кожному кабінеті закріплено окреме місце. Кожен учень відповідає за збереження санітарного стану та майна на своєму робочому місці.

ІІІ.1.8 на уроці фізичної культури повинні з’являтися в спортивній формі і спортивному взутті, а на заняттях в майстернях – в спеціальному одязі.

ІІІ.1.9 учні школи повинні проявляти пошану до старших, піклуватися про молодших. Школярі поступаються дорогою дорослим, старші учні — молодшим, хлопчики — дівчаткам.

ІІІ.1.10 кожен учень на прохання будь-якого працівника комплексу, чергового учня зобов’язаний назвати своє прізвище та клас, в якому він навчається.

ІІІ.1.11 на першу вимогу вчителя учень зобов’язаний  пред’являти щоденник; будь-які записи в щоденниках учнями повинні виконуватися охайно. Після кожного навчального тижня батьки учня ставлять свій підпис у щоденнику;

ІІІ.1.12 учні, які знайшли втрачені або забуті, на їх думку, речі, належить здати черговому, який знаходиться на першому поверсі школи,  черговому вчителю, класному керівнику або адміністрації комплексу. До учнів, які привласнили чужі речі, застосовуються дисциплінарні стягнення. У разі спричинення збитку чужому майну, батьки учнів, які заподіяли збиток, несуть матеріальну відповідальність;

ІІІ.1.13 поза комплексом учні поводяться скрізь і усюди так, щоб не принизити свою честь і гідність, не принизити імідж комплексу.

 

ІІІ.2  Поведінка на заняттях

ІІІ.2.1 при вході педагога в клас учні встають на знак вітання, сідають після того, як учитель відповість на вітання і дозволить сісти. Так само учні вітають будь-якого дорослого, що увійшов до класу під час занять окрім уроків інформатики, коли учні працюють за комп’ютером, уроків праці, коли учні працюють з інструментами, уроків фізичної культури;

ІІІ.2.2 у разі спізнення на урок учень повинен постукати в двері кабінету, зайти, привітатися з вчителем, вибачитися за спізнення, подати вчителю щоденник для зауваження про спізнення і попросити сісти на місце;

 

ІІІ.2.3 під час уроку не можна ходити по класу без дозволу вчителя, голосно розмовляти, кричати, відволікатися самому і відволікати інших товаришів від занять розмовами, іграми і іншими справами, що не стосуються уроку. Урочний час повинен використовуватися учнями тільки для навчальних цілей;

ІІІ.2.4 якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він повинен попросити дозволу у вчителя;

ІІІ.2.5 учень на уроці зобов’язаний виконувати всі вимоги вчителя;

ІІІ.2.6 під час відповіді на запитання вчителя учень повинен відповідати голосно, виразно, зрозуміло;

ІІІ.2.7 якщо учень хоче поставити питання вчителеві або відповісти на питання вчителя, він піднімає руку;

ІІІ.2.8 на уроці учень має право ставити питання вчителеві, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення;

ІІІ.2.9 на уроки фізичної культури без дозволу вчителя в спортивний зал учням входити забороняється. Учні, звільнені від занять фізкультурою, обов’язково присутні в залі в спортивному одязі та взутті;

ІІІ.2.10  дзвінок про закінчення уроку дається для вчителя. Тільки коли вчитель оголосить про закінчення занять, учні мають право покинути клас. При виході вчителя або іншого дорослого з класу учні встають;

ІІІ.2.11 учень має право в коректній формі відстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань, які стосуються теми уроку;

ІІІ.2.12 учні зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків, так і після їх закінчення.

 

ІІІ.3 Поведінка до початку уроку, на перервах і після закінчення занять

ІІІ.3.1  до початку уроку учень повинен підготувати необхідні навчальні приладдя до уроку. Підручник, зошит, щоденник мають бути акуратно покладені на парту;

ІІІ.3.2 під час перерви учень зобов’язаний:

— підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці;

— вийти з класу, якщо попросить вчитель;

— підкорятися вимогам чергового вчителя по поверху;

— при зустрічі з вчителями, батьками, дорослими відвідувачами школи учні вітаються і звільняють дорогу;

— по сходах, коридорах ходити по правій стороні;

— учням забороняється входити до вчительської без дозволу;

— забороняється вживати непристойні вирази і жести, шуміти, заважати  відпочивати іншим.

ІІІ.3.3 час перерви — особистий час кожного учня. Він може його проводити по своєму розумінню, проте не повинен заважати іншим;

ІІІ.3.4 під час перерви учні можуть вільно переміщатися по комплексу, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися в цілях безпеки (горище, підвал, кухня, фізична і хімічна лабораторії);

ІІІ.3.5 під час перерв учням категорично забороняється залишати шкільну будівлю задля збереження життя та здоров’я та з метою уникнення випадків травматизму серед учнів;

ІІІ.3.6 під час перерв забороняється бігати по комплексу, по сходах, поблизу віконних отворів, грати в м’яча у класі, коридорах та інших місцях, не пристосованих для ігор;

ІІІ.3.7 під час перерв забороняється штовхати один одного, гратися в небезпечні ігри, кидатися портфелями і іншими предметами, застосовувати фізичну силу;

ІІІ.3.8 на перервах школярі можуть звернутися до свого класного керівника, чергового адміністратора, чергового вчителя за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

 

ІІІ.4 Поведінка учнів у їдальні

ІІІ.4.1 під час харчування в їдальні належить дотримуватися етичних манер і поводитися пристойно;

ІІІ.4.2 учні повинні шанобливо ставитись до працівників їдальні;

ІІІ.4.3 учні приходять в їдальню після закінчення уроку, дотримуються черги при отриманні їжі;

ІІІ.4.4 розмовляти під час прийому їжі слід неголосно, щоб не турбувати тих, хто їсть поряд;

ІІІ.4.5  слід вживати їжу і напої, придбані тільки в їдальні;

ІІІ.4.6 учні самі прибирають посуд зі столу після вживання їжі;

ІІІ.4.7 учні дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні;

ІІІ.4.8 забороняється заходити в їдальню у верхньому одязі;

ІІІ.4.9 забороняється виносити з їдальні їжу.

 

ІІІ.5 Черговий по класу і комплексу

ІІІ.5.1 чергові учні по класу і комплексу повинні з’являтись до комплексу за 20 хв. до початку уроків. Чергування по комплексу триває один навчальний тиждень протягом навчального дня у відповідності до затвердженого графіку. Тривалість та графік чергування по класу встановлюється кожним класним колективом окремо за рішенням учнівського самоврядування;

ІІІ.5.2 чергові учні допомагають черговому адміністратору і черговому вчителю у здійсненні контролю за чистотою, порядком комплексу, за виконанням всіма учнями цих Правил;

ІІІ.5.3 черговий учень має право зробити зауваження іншим учням щодо правил поведінки та санітарних правил у навчальному кабінеті.

ІІІ.5.4 черговий по класу учень під час перерви має перевірити навчальний кабінет, підготувати дошку, забезпечити порядок у кабінеті; після закінчення уроків проводити якісне прибирання класної кімнати;

 

ІV. Учням ЗНВК № 67 забороняється:

 

ІV.1 під час знаходження на території комплексу і при проведенні шкільних заходів здійснювати дії, небезпечні для життя і здоров’я самого себе та оточуючих;

ІV.2 без дозволу педагогів або медичної сестри (обов’язково за узгодженням з батьками), йти з школи та її території в урочний час;

ІV.3 під час знаходження на території комплексу і при проведенні шкільних заходів вживання непристойних виразів і жестів, допускати прояви грубощів, вульгарності;

ІV.4 фізична конфронтація, залякування і знущання над людиною або твариною як на території закладу, так і поза межи неї;

ІV.5 приносити на територію комплексу з будь-якою метою і використовувати будь-яким чином зброю, в т.ч. ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, сигарети, наркотики і інші одурманюючі засоби і отрути, а також токсичні речовини і таблетки;

ІV.6 тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв як у комплексі так і на його території;

ІV.7 самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях;

ІV.8 використовувати під час навчально-виховного процесу не за навчальними потребами девайси та гаджети;

ІV.9 пропускати навчальні заняття  або спізнюватись на них без поважних причин. Поважними причинами пропуску навчальних занять та виховних заходів є хвороба (підтверджена довідкою від лікаря) та екстремальні сімейні обставини (заява від батьків);

ІV.10 запрошувати до комплексу сторонніх осіб (виключення становить запрошення громадських осіб за попередньою домовленістю з адміністрацією);

ІV.11 псувати державне, громадське та особисте майно.

 

  1. V. Заохочення та покарання учнів ЗНВК № 67:

V.1 учні, які відзначились у навчанні, праці заохочуються: подякою з занесенням до особової справи, похвальним листом «За відмінні успіхи у навчанні», похвальною грамотою «За особливі успіхи у вивченні окремих предметів», грамотами;

V.2 по закінченні навчання, при отриманні атестата учні, які мають високий рівень навчальних досягнень, нагороджуються Похвальними грамотами, золотими та срібними медалями (у відповідності до існуючих положень);

V.3 у випадку порушення норм і правил поведінки, псування шкільного майна, навчального обладнання, не виконання внутрішнього розпорядку, статут ЗНВК № 67 до учнів можуть застосовуватись такі міри дисциплінарного покарання:

— усне зауваження вчителя;

— запис зауваження в щоденник;

— зауваження чи догана директора ЗНВК № 67;

— винесення догани директором ЗНВК № 67 із занесенням іі в особисту справу учня;

— виклик учня самого або з батьками на засідання Ради профілактики або  малої педагогічної ради;

— відшкодування завданої учнем матеріальних збитків майну чи обладнанню його батьками.

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

(Spamcheck Enabled)

Національна дитяча гаряча лінія
Це Євроінтеграція