Методичні рекомендації щодо розвитку творчих можливостей учнів | Запорiзький навчально-виховний комплекс №67

Методичні рекомендації щодо розвитку творчих можливостей учнів

Творчість – вищий рівень логічного мислення, це напруження всіх духовних сил людини. Це означає:

 1. Проникливе спостереження за явищами.
 2. Гнучкість мислення та уяви в їх складному поєднанні.
 3. Вибіркове запам’ятовування.
 4. Вольове напруження, реалізоване в наполегливому пошуку відповіді.
 5. Пильна увага.
 6. Емоційне натхнення.

Що потрібно для творчості?       

 • оригінальність;
 • нові думки і дії;
 • високий рівень знань;
 • уміння аналізувати явища, порівнювати, узагальнювати;
 • багато працювати.

Які особистісні якості потрібні для творчості?

 • уміння доводити розпочату справу до кінця;
 • сміливість думки;
 • уміння бачити більше ніж інші.

Яку роль відіграють загальні можливості в дитячій творчості?

Оскільки можливості мають анатомо-фізіологічну основу, що виявляється в задатках, творчість залежить від  спадкових рис. Загальні можливості відіграють вирішальну роль у творчості.

Особливості дитячої творчості

 • прагнення до знань;
 • бажання самостійної діяльності;
 • виявлення стійких творчих інтересів;
 • цілеспрямованість, наполегливість у розв’язанні завдань.

Риси, притаманні творчому учневі

 • упевнено легко досягає результатів;
 • збільшений обсяг матеріалу не викликає труднощів;
 • уроки не стомлюють;
 • властива розумова зібраність;
 • початок роботи і сама праця не потребує додаткових зусиль;
 • відсутність інертності.

Що стимулює творчого учня?

 • олімпіади;
 • конкурси;
 • змагання;
 • гласність;
 • суспільне визнання.

Як розвивати творчість?

 1. Спочатку необхідно визначити, які задатки варто розвивати.
 2. Загальні можливості – основа творчості – розвиваються як логічне мислення: учителі знаходять причинно-наслідковий зв’язок, порівнюють, узагальнюють, абстрагують, збирають і поширюють інформацію, дають завдання підвищеної складності, використовують прискорений темп навчання учнів, добирають основний вид діяльності.

Як управляти творчістю учня?

 1. Досліджувати її розвиток у динаміці.
 2. Використовувати прийоми розвитку творчості, пов’язані зі специфікою навчального предмета. Вони досить конкретні.

Як розвивати творчі можливості учня з початковим рівнем навчальних досягнень?

 • Через поступовий перехід від репродуктивного мислення до продуктивного, а від так до творчого.
 • Використовуючи фантастичну уяву.
 • Навчаючи запам’ятовувати зразки.
 • Підтримуючи впевненість у своїх творчих можливостях.
 • Створюючи умови для самовираження в межах своїх можливостей.
 • Фіксуючи прогрес у розвитку загальних можливостей.