Пам’ятка «Робота із учнями, що слабо встигають» | Запорiзький навчально-виховний комплекс №67

Пам’ятка «Робота із учнями, що слабо встигають»

Памятка «Робота із учнями, що слабо встигають».

І.Під час опитування.

1.Учневі пропонується приблизний план відповіді.

2.Дозволяється користуватися планом, складеним удома.

3.Відводиться більше часу для підготовки до відповіді біля дошки.

4.Можно робити попередні записи.

5.Створення ситуації успіху.

6.Користування наочністю.

7.Періодично перевіряти засвоєння матеріалу за темами.

8.Виробляти позитивне ставлення.

ІІ. Під час вивчення нового матеріалу.

1.Концентрувати увагу на найбільш важливих і складних розділах.

2.Частіше звертатись із запитаннями.

3.Залучати учнів як помічників.

4.Стимулювати питаннями, підтримкою у разі виникнення труднощів.

ІІІ.У ході самостійної роботи.

1.Давати завдання, спрямовані на усунення помилок, допущених під час відповідей чи письмових робіт.

2.Зазначити позитивні моменти для стимулювання.

3.допомогти під час усунення типових помилок поясненнями.

4.Допомогати частково.

ІV. Під час організації домашньої роботи.

1.Підбирати завдання щодо усвідомлення та виправлення.

2.Проводити попередній інструктаж про порядок виконання домашньої роботи, про можливі ускладнення.

3.Розподілити навантаження , аби уникнути перевантаження школярів.

Успіху вам!

Прийоми управління пізнавальною діяльністю учнів.

Загальні прийоми.

  • Ø Прийом новизни-включення цікавих відомостей , фактів, явищ.
  • Ø Прийом семантизації-збудження інтересу за рахунок розкриття смислового значення у динаміці.
  • Ø Прийом значущості –  установка на необхідність , навчального матеріалу у звязку з біологічною , народогосподарчою й етичною цінністю.

Прийоми  етапу сприйняття .

  • Ø Еврестичнийприйом-ставляться питання для уточнення глибинної суті відповіді.
  • Ø Еврестичний прийом –обговорення питань з метою формування вмінь доводити свою точку зору.
  • Ø Дослідницький прийом-на підставі проведених спостережень учні формують висновки.

Прийоми етапу засвоєння знань.

  • Ø Прийом натуралізації-виконання завдань з використанням натуральних обєктів, колекцій, препаратів.
  • Ø Прийом схематизації-показ схеми і взаємозвязків між елементами схеми.
  • Ø Прийом символізації.

Прийоми етапу відтворення.

  • Ø На етапі відтворення можуть використовуватися всі вищевказані прийоми.