План роботи « Школи професійного становлення молодих вчителів» на 2015-2016 навчальний рік | Запорiзький навчально-виховний комплекс №67

План роботи « Школи професійного становлення молодих вчителів» на 2015-2016 навчальний рік

«Творчість, майстерність, досконалість – це, насамперед, наполеглива праця »

В. Сухомлинський

 

 

 

Мета:

прискорення процесу адаптації молодих спеціалістів до навчально — виховної діяльності в школі, надання практичної допомоги малодосвідченим вчителям, формування творчого підходу до професії вчителя.

 

Завдання:

 

-Ознайомлення з інноваційними процесами у педагогіці та формування вміння використовувати на практиці.

-Вивчення педагогічного досвіду,визначення шляхів його впровадження в освітній  процес .

-Сприяння постійному  творчому  зростанню, формуванню  педагогічної майстерності молодих  вчителів.

-Допомога у  плануванні та  організації роботи  з  питань  модернізації навчально- виховного  процесу.

-Розвиток  потреби вмотивованої безперервної самоосвіти, з метою підвищення професійної  компетентності.

 

 

 

 

Склад слухачів

 

ПІБ вчителя предмет ПІБ наставника 
1 Оліфіренко Д.О. математика Тіщенко О.Л., вчитель математики, спеціаліст вищої категорії, вчитель методист
2 Іванова В.О. математика Тіщенко О.Л., вчитель математики, спеціаліст вищої категорії, вчитель методист
3 Пашнін В.В. фізкультура Люта Н.С., вчитель фізичної культури, спеціаліст вищої категорії, вчитель методист
4 Деркач Ю.Ю. Початкові класи Кулачко О.М., вчитель початкових класів, спеціаліст, старший вчитель
5 Зоріна А.В. Французька мова Приходько Л.О.,вчитель іноземної мови, спеціаліст вищої категорії
6 Шевцова Ю.Ю. Нім., англ. мова Приходько Л.О.,вчитель іноземної мови, спеціаліст вищої категорії
7 Романькова М.С. математика Тіщенко О.Л., вчитель математики, спеціаліст вищої категорії, вчитель методист

 

 

 

 

 

 

Засідання №1

 

Тема: «Як зробити урок ефективним»

Дата проведення:___________

Форма проведення: «Семінар – практикум»

 

Зміст роботи Відповідальні Очікуваний результат
Теоретична частина 
1 Мета,завдання, зміст «Школи професійного становлення молодих вчителів» Ознайомлення з планом роботи на 2015-2016навчальний рік Дергоусова З.І. Затвердження
2 Як зробити урок ефективним. Деркач Ю.Ю. Виступ,.рекомендації
3 Вибір оптимального поєднання методів, форм і засобів навчання. Іванова В.О. Виступ
4 Місце аналізу уроків в процесі пізнання. Самоаналіз уроків. Всі вчителі План-схема
Практична частина 
1 Опрацювання інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення шкільних дисциплін у навчальному процесі. Дергоусова З.І.Всі вчителі Пам’ятки — рекомендації
2 Конструювання уроку: «Засвоєння нових знань». Всі вчителі Конспект уроку
3 Анкетування. Дергоусова З.І. Аналіз

 

Робота між  засіданнями

  1. Скласти план самоосвіти на 2015-2016 навчальний рік.
  2. Відвідати уроки у  вчителів — наставників.
  3. Скласти конспект уроку «Перевірки, оцінки і корекції знань,умінь і навичок».
  4. Шляхом самоосвіти розглянути питання : «Організація самостійної роботи учнів  на  уроці».

Засідання № 2

 

Тема: «Організація самостійної роботи учнів  на  уроках»

 Дата проведення:___________

Форма проведення: «Семінар – практикум»

 

Зміст роботи Відповідальні Очікуваний результат
Теоретична частина 
1 Самостійна навчальна діяльність учнів та її значення.  Шевцова Ю.Ю. Виступ
2 Класифікація видів самостійної роботи в системі урочних та позаурочних занять. Оліфіренко Д.О. Таблиця
3 Дидактичні принципи організації самостійної роботи. Зоріна А.В. Схеми, таблиці
4 Організація самостійної роботи на уроках. Всі вчителі Повідомлення
Практична частина 
1 Розробка алгоритму застосування різних видів самостійної творчої роботи на уроках. Всі вчителі Алгоритм
2 Складання таблиці «Види творчої самостійної роботи» Всі вчителі Таблиця

 

 

Робота між  засіданнями

  1. Відвідати уроки досвідчених вчителів з метою вивчення питання «Етика і психологія педагогічного спілкування»
  2. Шляхом самоосвіти вивчити питання «Стилі спілкування»
  3. Ознайомлюватися з новинками педагогічної преси.

 

 

Засідання № 3

 

Тема: «Етика  і психологія педагогічного  спілкування»

 Дата проведення:___________

Форма проведення: «Круглий стіл»

 

Зміст роботи Відповідальні Очікуваний результат
Теоретична частина 
1 Етика і психологія педагогічного спілкування. Романько М.С. Виступ
2 Стилі спілкування педагога з вихованцями. Кузьменко О.П.,практичний психолог Виступ
3 Культура педагогічного спілкування. Дергоусова З.І., Виступ
4 Аналіз нової педагогічної преси. Пашнін В.В. Повідомлення
Практична частина 
1 Тренінг «Етика педагогічного спілкування». Кузьменко О.П.,практичний психолог Тренінг
2 Ділова гра «Розв’яжи конфліктну ситуацію». Кузьменко О.П.,практичний психолог Ділова гра

 

Робота між засіданнями

  1. Підготувати і провести відкритий урок, захід в межах тижня « Наробки, знахідки молодих вчителів »
  2. Систематизувати дидактичний матеріал та творчі наробки.
  3. Поповнення портфоліо вчителя конспектами відкритих уроків та заходів.

 

 

 

Засідання № 4

 

Тема: «Творчий звіт молодих вчителів»

Дата проведення:___________

Форма проведення: «Круглий стіл»

 

Зміст роботи Відповідальні Очікуваний результат
1 Показові уроки. Позакласні заходи. Всі вчителі Виступ
2 Панорама педагогічних знахідок. Всі вчителі Таблиці, схеми
3 Аналіз відкритих  уроків і заходів. Всі вчителі Розробки заходів
4 Захист творчих робіт. Всі вчителі Таблиці
5 Виставка дидактичних матеріалів. Всі вчителі Виступ
6 Звіт  про  співпрацю з  молодими  фахівцями вчителів – наставників. Вчителі-наставники інформація
7 Аналіз роботи «Школи професійного становлення молодих вчителів» Дергоусова З.І. Систематизація матеріалів
8 Анкетування. Кузьменко О.П. Дергоусова З.І. Систематизація матеріалів