Річний план роботи Галич Л.С. | Запорiзький навчально-виховний комплекс №67

Річний план роботи Галич Л.С.

Науково-методична тема ЗНВК №67:

«Створення умов для безперервного підвищення професійної компетентності педагогічних працівників та формування конкурентно-спроможного учня шляхом модернизації навчально-виховного процесу».

 

Мета психологічної служби закладу на 2015-2016

 навчальний рік:

 

Психологічне забезпечення процесу розвитку психологічної  просвіти ЗНВК №67 на всіх її рівнях; психологічний супровід гармонійного розвитку суб’ єктів освітньої діяльності та навчально-виховного процесу; захист психічного здоров’ я і соціального благополуччя працівників , батьків.

 

Річні завдання психологічної служби закладу на 2015-2016 рік: 

 

 1. Взаємодія всіх підструктур навчального закладу (навчальної, виховної, методичної, управлінської) з діяльністю психологічної служби закладу
 2. Виявлення та розвиток здібностей та обдарувань учнів, і на основі цього профільного навчання та особистісно-орієнтованої професійної орієнтації.
 3. Профілактика девіантної та суїцидальних тенденцій поведінки серед учнів.
 4. Психологічна просвіта вчителів з метою створення корекційно – реабілятаційного простору у навчальному закладі.
 5. організація дітей пільгових категорій до оздоровчих літніх таборів.
 6. налагодження ефективної міжвідомчої взаємодії із спеціалістами відповідних служб (кримінальною міліцією у справах дітей, службою у справах дітей, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді);.
 7. Орієнтація учнів на здоровий спосіб життя.
 8. Психологічний супровід сімей вимушених переселенців та також учасників АТО .
 9. Психопрофілактика конфліктів.
 10. Створення сприятливого навчального середовища для максимальної реалізації можливостей кожного віку учнів.
 11. Організація інформаційно-роз’яснювальної роботи спрямованої на запобігання потрапляння в ситуації пов’язані з торгівлею людьми.

 

 

вересень

Організаційна робота Діагностична робота Прогностична

діяльність

Консультативна робота Профілактична

робота

Соціально-перетворювальна робота Захисна діяльність (зв’язок

 з громадськістю)

 1. Вивчення нормативних документів з метою правової освіти вчителів та учнів.

 

 1. Складання плану на рік.

 

 1. Поповнення та корекція банку даних про соціально незахищені сім’ї

 

 1. Складання соціального паспорту комплексу.

 

 1. Підготовка рекомендацій батькам, учні яких ухиляються від навчання.

 

 1. Розробка Комплексного плану щодо профілактики поширення наркоманії.

 

 1. Розробка Плану роботи з правового виховання та попередження правопорушень.

 

.

 1. Виявлення сімей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях.

 

 1. Консультація кл. керівників щодо обліку дітей соц. категорій та організації виховної роботи з ними.

 

 1. Консультування дітей та батьків із зон АТО

 

 1. Спостереження за мікрокліматом у класних колективах, стилем спілкування учнів з учителем.

 

 1. Залучення батьків до проведення засідань Ради профілактики правопорушень

(батьківські збори).

 

 1. Складання списків дітей-сиріт, дітей, які знаходяться під опікою, дітей-інвалідів, дітей-переселенців, дітей з малозабезпечених сімей, дітей з багатодітних сімей, дітей з сімей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях.
 2. Залучення учнів комплексу до роботи гуртків комплексу зі звертанням особливої уваги на «важких учні
 3. Індивідуальні бесіди з учнями, які не приступили до занять станом на 01.09.2010. та їх батьками.
 

 1. Допомога класним керівникам у складанні соціального паспорту класу.
1.Засідання №1 Ради профілактики правопорушень.

 

2 . Акція — Всесвітній день запобігання суїциду.

 

 

 

1.Рейди в сім’ї , які опинилися в складних життєвих

 

 1. Виховна бесіда з дітьми «групи ризику» «Відповідальність за отримання освіти та побудову свого майбутнього».

 

3.Кл. година для учнів 9 кл. „Права людини починаються з прав дитини ”.

 

 1. Співпраця з ССД та КМСД (виступи представників правоохоронних органів на тему «Відповідальність батьківства»)

 

2.Здійснення соціального патронажу сімей, потребуючих посиленої уваги

 

3.Виховна бесіда з дітьми-інвалідами «Я маю право на…»

 

 1. . Виховна бесіда з дітьми «Як не стати жертвою торгівлі людьми» (9-12 кл.).

 

 

 

 

 

 

 

 

жовтень

Організаційна робота Діагностична робота Прогностична

діяльність

Консультативна робота Профілактична

робота

Соціально-перетворювальна робота Захисна діяльність (зв’язок

 з громадськістю)

1.Організація роботи з неблагополучними сім’ями та сім’ями, де виховуються діти з девіантною поведінкою з метою підвищення їх виховного потенціалу.

 

 1. Підбір тренінгових вправ для корекційної роботи з профілактики порушень поведінки учнів.

 

 1. Аналіз соціометричних досліджень та планування роботи за їх результатами.

 

3.Участь у засіданні педагогічної ради «Родинне виховання як передумова розвитку і становлення конкурентоспроможної особистості випускника»

1.Корекція банку даних про дітей, які схильні до правопорушень.

 

2.Проведення діагностики учнів, які стоять на ВШО, дітей-переселенців із зони АТО, дітей, батьки яких перебувають (повернулися, загинули) у зоні АТО (тест шкільної тривожності, тест «Характеристики емоційності» С.П.Ільїна, методика «Агресивність»)

 

 1. Спостереження за учнями 9-12-х кл., які мають порушення поведінки, на уроках і перерві.

 

 1. Соціометричне дослідження стосунків в 9-х класах, вивчення рівня адаптації до навчання.

 

1.Залучення учнів, схильних до правопорушень, до участі в роботі органів учнівського самоврядування комплексу.

 

 1. Батьківський лекторій на тему: «Умови успішного родинного виховання.»

 

 1. Прогноз рівня згуртованості 9-х кл., соціального статусу учнів та напрямків роботи з класами.
 2. Індивідуальні бесіди з батьками та дітьми девіантної поведінки, дітей-переселенців із зони АТО, дітей, батьки яких перебувають (повернулися, загинули) у зоні АТО (за результатами діагностики).
 

 1. Консультація для учнів-порушників та їх батьків «Мої права. Мої обов’язки», «Для чого існують правила поведінки?»

 

 1. Консультування кл. керівника 9-х кл., учнів та батьків (за потребою) за результатами соціометрії

 

 

 

 

1.Виховна година на тему «Ми толерантні» серед учнів 7-9 класів.

 

 1. Виставка плакатів та колажів за здоровий спосіб життя для 6 кл. «Портрет здорової людини».

 

3.Показ фільму за здоровий спосіб життя для учнів 9 кл. «Якщо хочеш бути здоровим».

 

 

 

 1. Рейди в соціально-незахищені сім’ї з метою обстеження житлових умов.
 2. . Корекція поведінки та соціальних стосунків «проблемних» учнів 9-10-х кл., профілактика конфліктності засобами тренінгових занять і вправ.
Співпраця з ССД (подання на учнів, які пропустили 10 навчальних днів без поважних причин)

 

Співпраця з міським наркодиспансе

ром (відео лекторій щодо профілактики шкідливих звичок)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

листопад

Організаційна робота Діагностична робота Прогностична

діяльність

Консультативна робота Профілактична

робота

Соціально-перетворювальна робота Захисна діяльність (зв’язок

 з громадськістю)

1.Оформлення документації соціального педагога.

 

 

2.Підготовка інформації до ТВО щодо виконання програми щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2015 року.

 

 

3.Участь ТК

«Віктимологічний аспект подолання насильства та жорстокості в дитячому середовищі. Нормативно-правове забезпечення.»

(Ніколенко І.О.)

 

4.Оформлення тематичного куточку до Всесвітнього Дня інваліда «Ми різні – ми рівні».

 

 1. Вивчення соціальної адаптації учнів -9х класів з метою профілактики їх дезадаптації.

 

 1. Проведення первинного анкетування серед учнів 9 класів «Що ми знаємо про СНІД».

 

 1. 3. Спостереження за учнями 9-12-х кл., які мають порушення поведінки, на уроках і перерві.

 

 1. Соціометричне дослідження стосунків в 9-х класах, вивчення рівня адаптації до навчання.

 

 

1.Прогноз ставлення учнів до проблем насильства та суїциду в шкільному житті та напрямків профілактичної роботи за темою»

 

 

 

 1. Індивідуальні бесіди з класними керівниками, в класі яких є учні схильні до правопорушень: «Підлітки з девіантною поведінкою. Алгоритм роботи з «важкими учнями».

 

 1. 2. Консультування дітей та батьків із зон АТО.

 

 1. Консультація дітей, батьків, педагогів з питань адаптації, навчання та виховання (за запитом).

 

 1. Консультація батьків з «кризових сімей» з питань подолання життєвої кризи.
1.Засідання №2 Ради профілактики правопорушень.

2.Круглий стіл з учнями схильними до правопорушень на тему: «Поговоримо про наші обов’язки».

 

3.Виготовлення з членами центру «Дисципліни і порядку» створеного при учнівській раді пам’ятки «Що необхідно знати, щоб не потрапити у рабство за кордон».

 

4.Показ фільму «Запобігання торгівлі людьми»

(10-11 класи).

 

 1. Акція «16 днів проти насильства».

 

 

 

1.Рейди в сім’ї , в яких учні ухиляються від навчання.

 

 1. Тренінгові заняття зі згуртування класнго колективу, виховання толерантності учнів 9-х кл. (за результатами соціометрії).

 

 1. Корекційна робота з учнями 10-х кл., які мають ознаки дезадаптаці.

 

 

Співпраця з ССД (Участь працівників ССД у засіданні Ради профілактики правопорушень)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грудень

Організаційна робота Діагностична робота Прогностична

діяльність

Консультативна робота Профілактична

робота

Соціально-перетворювальна робота Захисна діяльність (зв’язок

 з громадськістю)

 1. Добір та поповнення кабінету соціального педагога методичною літературою.

 

2.Звіт діяльності соціального педагога за І півріччя.

 

 

3.Участь у психологічному практикумі на тему: «Супровід сімей, які опинилися в СЖО та сімей з особливими потребами.»

 

1.Проведення вторинного анкетування серед учнів 9 класів «Що ми знаємо про СНІД».

 

2.Вивчення соціальної адаптації учнів 10-х класів з метою профілактики їх дезадаптації.

 

1.Участь у консиліумі «Адаптація учнів 10 класів»

 1. 2. Прогноз стану успішності та стану дисципліни дітей соціальних категорій.

 

1.Індивідуальні бесіди з учнями, які схильні до правопорушень на тему: «Вплив алкоголю, нікотину, наркотиків на організм людини».

 

 1. Консультація дітей, батьків, педагогів з питань адаптації, навчання та виховання (за запитом).

 

 1. Консультація батьків з «кризових сімей» з питань подолання життєвої кризи.
 2. 1. Акція «Червона стрічка». День боротьби з ВІЛ/СНІДом та наркоманією (до 01.12).
 

2..Проведення корекційно-розвивального заняття з учнями 9 класів «СНІДу НІ!».

 

 1. Акція «16 днів проти насильства»

 

 1. Оформлення тематичного інформаційного стенду до Тижня боротьби з ВІЛ/СНІДом .

 

5.Круглий стіл з учнями-переселенцями із зони АТО на тему «Альтернатива насилля».

 

1.Рейди в сім’ї , в яких учні ухиляються від навчання.

 

 1. Інтерактивні заняття в 9-10-х кл. «Правда і міфи про ВІЛ/СНІД».

 

 1. Бесіди з учнями, які палять, про вплив шкідливих звичок на організм підлітків.

 

 

Співпраця з ССД(подання на учнів, які пропустили 10 навчальних днів без поважних причин).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

січень

Організаційна робота Діагностична робота Прогностична

діяльність

Консультативна робота Профілактична

робота

Соціально-перетворювальна робота Захисна діяльність (зв’язок

 з громадськістю)

 1. Участь у засіданні педагогічної ради:

«Мотивація навчальної діяльності школярів як один із найважливіших факторів у підвищенні рівня їх навченості та формування конкурентоспроможного учня здатного до самоосвіти впродовж життя в умовах модернізації навчально-виховного процесу. Аналіз результативності освітнього процесу в ЗНВК №67 за підсумками І семестру 2015-2016 н.р..»

 

 1. Поповнення банку тренінгових вправ для занять з учнями; підготовка до психолого-педагогічних консультацій.

 

3.Корекція соціального паспорту комплексу.

 

 

1.Корекція та поповнення банку даних багатодітних сімей, неблагополучних сімей. 1.Складання списків учнів, які закінчили І семестр з початковим рівнем знань.

 

2.Прогноз стану поведінки учнів на контролі СП.

 

3.Прогноз розвитку особистості учнів та шляхів виправлення проблемних ситуацій розвитку.

 1. Консультації батьків, діти яких закінчили І семестр з початковим рівнем знань.

 

 

 

 

1.Круглий стіл з учнями, які закінчили І семестр з початковим рівнем знань на тему: «Як досягти успіху. Я — лідер»

1.Рейди в неблагополучні сім’ї з метою обстеження житлово-побутових  умов неповнолітніх.

 

 1. Індивідуальна робота з учнями, схильними до пропусків уроків, порушень дисципліни.

 

 

1.Співпраця з ССД, КМСД (оновлення списків учнів, що знаходяться обліку)

 

 1. Патронаж сімей учнів, схильних до пропусків уроків, вивчення умов проживання та виховного впливу батьків.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лютий

Організаційна робота Діагностична робота Прогностична

діяльність

Консультативна робота Профілактична

робота

Соціально-перетворювальна робота Захисна діяльність (зв’язок

 з громадськістю)

1.Робота з документацією соціального педагога.

Виявлення  та  інд. діагностування дітей, які знаходяться на ВШО та  обліку в КМСД.

 

 

 

 

 1. Діагностування дітей з неблагополучних родин (малюнок сім’ї).

 

 1. Спостереження за учнями «групи ризику» на уроці та перерві з метою вивчення проблем поведінкової саморегуляції та шкільної мотивації .

 

1.Участь у проведенні психолого- педагогічного семінару на тему:

«Психологічні причини та витоки конфліктів.»

 

 1. Прогноз стану поведінки і ставлення до навчання виявлених учнів.

 

 

 

1.Індивідуальні бесіди з учнями з неблагополучних сімей «Модель сім’ї».

 

1.Проведення круглого столу з батьками з неблагополучних сімей на тему «Поговоримо про наші права та обов’язки»

 

2.Виховна година у 9 класах на тему : «Попередження насильства».

 

3.Профілактичні бесіди з  проблемними учнями «Правила поведінки в конфлікті».

 

4.Засідання №3 Ради профілактики правопорушень.

 

1.Рейди в сім’ї , в яких учні ухиляються від навчання.

 

1.Співпраця з ССД(подання на учнів, які пропустили 10 навчальних днів без поважних причин).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

березень

Організаційна робота Діагностична робота Прогностична

діяльність

Консультативна робота Профілактична

робота

Соціально-перетворювальна робота Захисна діяльність (зв’язок

 з громадськістю)

1.Корекція соціального паспорту комплексу.

 

2.Участь у ТК «Дії працівників психологічної служби у виникненні підозри щодо жорстокого поводження з дитиною.»

 

 1. Підготовка до проведення Тижня здорового способу життя.

 

1.Корекція та поповнення банку даних учнів, які знаходяться під опікою.

 

2.Діагностування учнів 9-класів з метою виявлення нахилу до різних сфер діяльності (методика Л.Йовайши, методика «Карта інтересів»)

1.Батьківський лекторій на тему:

«Мистецтво родинного спілкування»

 

1.Індивідуальні бесіди з опікунами щодо їх прав та обов’язків.

 

2.Консультації батькам та учням 9 класів щодо виявлення нахилу до різних сфер діяльності (за результатами діагностування)

 

 1. Консультація для педагогів «Особливості роботи з учнями, які мають низький рівень навчальних досягнень».

 

 1. Участь в акції «Марафон здоров’я», до Всесвітнього Дня боротьби з туберкульозом.

 

 1. Відеосемінар для учнів 9 кл. «Попередження торгівлі людьми і експлуатації дітей».

 

3.Показ фільму учням 9-12 класів «Правда про наркотики».

 

 1. Оформлення тематичного стенду з попередження торгівлі людьми.

 

 

 

1.Рейди в сім’ї , де виховуються діти під опікою, з метою обстеження житлово-побутових умов неповнолітніх.

 

 1. Тренінгові заняття з профілактики алкоголізації молоді за програмою «Сімейна розмова» для учнів 7 кл.

 

1.Співпраця з ССД(подання на учнів, які пропустили 10 навчальних днів без поважних причин).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

квітень

Організаційна робота Діагностична робота Прогностична

діяльність

Консультативна робота Профілактична

робота

Соціально-перетворювальна робота Захисна діяльність (зв’язок

 з громадськістю)

1.Робота з документацією соціального педагога.

 

2.Участь у засіданні педагогічної ради: «Майстер своєї справи. Аналіз результатів апробації існуючого педагогічного досвіду та результатів наробок педагогів у практику роботи.».

 

3.Підготовка до психолого-педагогічних консультацій.

 

 

 1. Виявлення дітей, схильних до девіантної та аддиктивної поведінки (через спостереження, бесіди).

 

 1. Діагностика професійного напрямку особистості випускників 9, 11 кл. (за запитом).
Формування списків дітей, які можуть оздоровлюватися в літніх таборах. 1.Групова бесіда з аналізом певних ситуацій з учнями, батьки яких працюють за кордоном, з метою вироблення правильних навичок поведінки та спілкування.

 

2.Консультації для класних керівників «Діти яких категорій можуть оздоровлюватися у літній період 2016 року»

 

3.Консультації для батьків «Оздоровлення дітей у літній період 2016 року»

1.Поповнення та корекція Інформаційного куточку для учнів матеріалами щодо правового забезпечення захисту малолітніх та неповнолітніх дітей та підлітків від жорстокого поводження або загрози його скоєння.

 

2.Класні години для учнів  9, 11 кл. «Як правильно готуватись і поводитись на іспитах».

 

 

1.Рейди в сім’ї , в яких учні ухиляються від навчання.

 

 

1.Співпраця з ССД, КМСД(подання на учнів, які пропустили 10 навчальних днів без поважних причин)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

травень

Організаційна робота Діагностична робота Прогностична

діяльність

Консультативна робота Профілактична

робота

Соціально-перетворювальна робота Захисна діяльність (зв’язок

 з громадськістю)

1.Організація оздоровлення у літній період дітей із соціально незахищених категорій.

 

2.Аналіз роботи соціального педагога.

 

3.Участь у засіданні педагогічної ради:

„Про організацію навчальної практики 5,6,7,8 класи)  та навчально-виробничої (10 класи ) практики; про план літньої та оздоровчої роботи; про виконання робочого навчального плану у 2015-2016 н.р. та про формування робочого навчального плану на 2016-2017 н.р.»

 

 1. Підготовка методичних матеріалів для годин спілкування з учнями та консультацій педагогів з проблем навчання.

 

 

 1. Виявлення дітей, потребуючих допомоги в організованому закінченні навчального року.
1.Формування списків дітей, які можуть оздоровлюватися в літніх таборах. 1.Консультації для батьків «Оздоровлення дітей у літній період 2016 року»

 

 

1.Засідання №4 Ради профілактики правопорушень.

 

 

 1. Практичні заняття для учнів ВШО «Як вирішувати свої проблеми без конфліктів».
1.Співпраця з ССД, КМСД(Участь працівників ССД та КМСД у засіданні Ради профілактики правопорушень.

 

 1. Надання учням «гр. ризику» інформації щодо правової відповідальності неповнолітніх «Як не потрапити в біду під час дітнього відпочинку».