Викладання курсу за вибором «Обчислення в системах комп’ютерної алгебри» як ефективний засіб реалізації компетентістного підходу до навчання алгебри та початків аналізу в профільних класах старшої школи | Запорiзький навчально-виховний комплекс №67

Викладання курсу за вибором «Обчислення в системах комп’ютерної алгебри» як ефективний засіб реалізації компетентістного підходу до навчання алгебри та початків аналізу в профільних класах старшої школи

Опис досвіду

Додаток 1 Програма спецкурсу

Додаток 2 практична робота № 1

Додаток 3 Зразок виконання практичної роботи № 1

Додаток 4 практична робота № 4