Витяг з річного плану роботи та наказу про організацію методичної роботи ЗНВК № 67 на 2015-2016 навч.рік | Запорiзький навчально-виховний комплекс №67

Витяг з річного плану роботи та наказу про організацію методичної роботи ЗНВК № 67 на 2015-2016 навч.рік

2.Вважати пріоритетними напрямками у діяльності педагогічного колективу ЗНВК № 67 на 2015-2016 н.р:

 

2.1.Забезпечення ефективної роботи у 2015-2016 навчальному році щодо реалізації

 

науково-методичної теми НМЦ :

«Створення в єдиному освітньому просторі міста умов

для безперервного підвищення професійної компетентності педагогічних працівників в ході реалізації Державного освітнього стандарту

та модернізації освітньої галузі»

 

 

науково-методичної теми РМП:

«Управлінська діяльність керівників освітніх закладів

у контексті практичного впровадження

компетентісно-орієнтованої освіти»

 

 

науково-методичної  теми ЗНВК № 67:

«Створення умов для безперервного підвищення професійної компетентності педагогічних працівників та формування конкурентноспроможного учня в умовах модернізації навчально-виховного процесу» на 2013-2018 роки

(2014-2015 н.р. — практичне дослідження проблеми — творчий етап);

 

та виховної теми навчально-виховного комплексу № 67:

«Створення умов для безперервного підвищення професійної компетентності класних керівників та формування конкурентноспроможного учня в умовах модернізації навчально-виховного процесу» (2015-2016 н.р. етап практичного впровадження);

 

2.22.Забезпечення проведення циклу педагогічних рад з теми  «Особистісне зростання кожного вчителя як мета педагогічного процесу»

«Родинне виховання як передумова розвитку і становлення конкурентоспроможної особистості випускника» жовтень, 15 – Тіщенко О.Л.

 

«Мотивація навчальної діяльності школярів як один із найважливіших факторів у підвищенні рівня їх навченості та формування конкурентноспроможного учня здатного до самоосвіти впродовж життя в умовах модернізації навчально-виховного процесу. Аналіз результативності освітнього процесу в ЗНВК № 67 за підсумками І семестру 2015-2016 н.р.» — січень, 15 – Германенко Л.І., Барахова Л.О.

 

«Майстер своєї справи». Аналіз результатів апробації існуючого педагогічного досвіду та результатів наробок педагогів у практику роботи»  квітень, 16 — Приходько Л.О.

«Про організацію навчальної практики (7,8 класи)  та навчально-виробничої (10 класи) практики; про план літньої та оздоровчої роботи; про виконання робочого навчального плану у 2015-2016 н.році та про формування робочого навчального плану на 2016-2017 н.р.»- травень, 16 – Германенко Л.І,, Тіщенко О.Л., Малиш О.Є.

 

  1. Організувати ефективну роботу з молодими фахівцями:
    • закріпити наставників за молодими вчителями:

 

Оліфіренко Д.О. (математика) – Тіщенко О.Л., вчитель математики, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист;

Іванова В.О. (математика) – Тіщенко О.Л., вчитель математики, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист;

Романькова М.С.. (математика)  – Тіщенко О.Л., вчитель математики, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист;

Пашнін В.В. (фізкультура) – Люта Н.С., вчитель фізичної культури, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист;

Деркач Ю.Ю. (початкові класи) – Кулачко О.М., вчитель початкових класів, спеціаліст, старший вчитель;

Зоріна А.В. (французька мова) – Приходько Л.О., вчитель німецької мови, спеціаліст вищої категорії;

Шевцова Ю.Ю (нім., англ.мов) – Приходько Л.О., вчитель німецької мови, спеціаліст     вищої категорії.

 

  1. Затвердити тематику колективних форм науково-методичної роботи:

 

  • організувати роботу проблемної групи педагогів «Інноваційні технології в освітньому процесі» — керівник Гриценко О.В., 3-й рік роботи;

 

  • динамічної групи педагогів «Основи дослідницької діяльності» — керівник

Григоращенко В.Ю., 3-й рік роботи;

 

  1. Провести методичні оперативки:

 

·                Планування класними керівниками виховної роботи у 2015-2016 н.р. Серпень,15 Тіщенко О.Л.
·                Календарно-тематичне планування;

·                Ведення шкільної документації у поточному навчальному році

·                Впровадження нових Держстандартів у 1-4, 5-7-х класах;

·                Ефективні прийоми організації роботи учнівського самоврядування у 2015-2016 н.р.

Вересень, 15 Заступники директора
·                Робота класного керівника з формування лідерських якостей учнів Жовтень,14 Тіщенко О.Л.
·                Використання веб-квестів у навчанні Грудень, 15 Приходько Л.О.
·                Підготовка та проведення ДПА, ЗНО в 2016 році Березень, 16 Германенко Л.І., Барахова Л.О., ПриходькоЛ.О.,Кузьменко О.П.

 

  • Провести методичні тижні:

Тиждень педагогічної майстерності «Калейдоскоп уроків»  (Приходько Л.О.,  лютий, 2016);

Тиждень педагогічної майстерності класних керівників (Тіщенко О.Л., жовтень, 2015)

Тиждень „Наробки та знахідки молодих вчителів» (Приходько Л.О., Дергоусова З.І., квітень, 2016 р.)

 

  • Провести
  • Майстер класи: «Портфоліо учня», «Створення мультимедійних презентацій та використання їх під час НВП».

Протягом 2015-2016 н.року

 

 

 

 

ВШК, предметні тижні

 

предмет терміни відповідальні
·    Російської мови та світової, зарубіжної літератури листопад,

грудень 15

Барахова Л.О.
·      Іноземних мов листопад,

грудень 15

Приходько Л.О.
·         інформатики Січень — лютий, 16 Тіщенко О.Л.
·         Математика, укр.мова

(в початковій ланці)

Лютий, березень, 16 Приходько Л.О.
·         Захист Вітчизни

·         Хімія

Квітень, 16

Грудень, 15

Малиш О.Є.

Германенко Л.І.